Profil instruktora: doc. dr Valentina Gavranović

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  vgavranovic@centerwin.com

Pozicija:  Docent na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Valentina Gavranović radi kao docent na studijskom programu Anglistika Univerziteta Singidunum u Beogradu. Kao profesor engleskog jezika ima više od 20 godina iskustva u nastavi, a od 2006. godine, nakon jednogodišnje obuke za saradnike Ministarstva prosvete i sticanja zvanja nastavnika-trenera, aktivno je uključena u različite programe stručnog usavršavanja i projekte sa ciljem promovisanja kvaliteta obrazovanja u Republici Srbiji. Trenutno je deo tima za sprovođenje Projekta državne mature. Kao stipendista Vlade Sjedinjenih Američkih Država, i dobitnik Fulbrajtove nagrade za izvrsnost u nastavničkom pozivu, provela je dva meseca na Univerzitetu Kent u SAD. Ima bogato iskustvo u podučavanju jezika struke u oblasti medicine i oblasti prevodilaštva. Završila je intenzivnu obuku konsekutivnog i pismenog prevođenja, a kao saradnik izdavačke kuće Plato radila kao prevodilac književnih i stručnih dela. Autor je udžbenika, priručnika koji se koriste u nastavi i nekoliko književnih prevoda. Predaje na osnovnim i postdiplomskim studijama, a njena trenutna istraživačka interesovanja obuhvataju primenjenu lingvistiku, lingvističke discipline i savremene pristupe u nastavi engleskog jezika.