Online alati i gejmifikacija

Početak obuke

USKORO!

Broj časova

2 dana po 5 časova

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

U nepreglednoj bazi veb-alata, aplikacija, platformi i online resursa odabrali smo one koji su se u praksi pokazali kao efikasno sredstvo za podsticanje motivacije, pažnje, učenja i podučavanja u dinamičnom nastavnom okruženju. R je o interaktivnim alatima koji omogućavaju kreiranje  personalizovanih sadržaja kako bi naš čas, konferencija, prezentacija ili timski rad bili produktivni, kreativni i zanimljivi događaji.

Na pristupačan način podelićemo sa polaznicima pozitivne primere iz nastavnog iskustva i praktično primeniti odabrane alate koji su istovremeno primenljivi u neposrednom kontaktu i u online modelu (sinhrono i asinhrono). 

Materijali i aplikacije koje smo odabrali su besplatni i ne zahtevaju dodatne resurse, veći utrošak vremena niti napredno informatičko znanje da bismo ih efikasno upotrebili u praksi.

Ovaj kurs je namenjen svima: nastavnicima, studentima, edukatorima, trenerima, menadžerima,  koji imaju potrebu za kreiranjem personalizovanih sadržaja, dinamičnim prezentovanjem, animiranjem publike i podsticanjem motivacije i saradnje kod svoje publike (učenika, zaposlenih).

Ciljevi obuke

I čas: Gejmifikacija (igrolike aktivnosti za podsticanje motivacije, aktivnog učešća, timskog duha i saradnje).

II čas: Prezentovanje i deljenje sadržaja uz pomoć interaktivnih alata.

III čas: Prikupljanje informacija i odgovora učesnika u realnom vremenu i asinhrono (glasanja, upitnici, ankete).

IV čas: Izrada video prezentacija i video lekcija.

V čas: Praktična primena prikazanih alata.

VI čas:  Alati za kreiranje profila, poslovno umrežavanje, vidljivost i usavršavanje.

IV čas: Alati za kolaborativne aktivnosti.

VIII čas: Alati za učenje stranih jezika (interaktivne vežbe, igrice, tekstovi, testovi).

IX čas: Alati za pisanje, prevođenje i korekciju teksta.

X čas: Praktična primena izabranih alata.

Realizacija obuke

Obuka pisanja naučnih radova je podeljena u dva nastavna dana po pet časova, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

  • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
  • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.