Profil instruktora: doc. dr Maja Veljković Michos

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  mveljkovic@centerwin.com

Pozicija:  Docent na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Doc.dr Maja Veljković Michos je profesorka španskog jezika i docentkinja na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Predaje španski jezik studentima različitih studijskih programa i predmet Savremene tehnologije i nastava jezika na studijskom programu Anglistika. Doktorirala je na Univerzitetu u Salamanki u Španiji u oblasti novih tehnologija i gejmifikacije u nastavi španskog kao stranog jezika. Osnovne i master studije završila je na Katedri za španski jezik i hispanske književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Aktivno učestvuje u različitim programima stručnog usavršavanja i autorka je brojnih radova objavljenih na španskom, engleskom i srpskom jeziku. Učestvuje u realizaciji akreditovanog seminara za stručna usavršavanja nastavnika o kreativnoj upotrebi digitalnih alata u nastavi jezika. Stavljajući u prvi plan potrebe savremenih studenata i unapređenje procesa učenja, oblasti njenog istraživanja obuhvataju polja didaktike, primenjene lingvistike, interkulturalne komunikacije, gejmifikacije i digitalnih tehnologija. Koautorka je udžbenika Integrating ICT in Language Teaching and Learning: A guide to Hybrid Learning.