Profil instruktora: prof. dr Dragana Bogavac

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  dbogavac@centerwin.com

Pozicija:  Redovni profesor na Univerzitetu Singidunum i Učiteljskom fakultetu

Biografija predavača

Prof. dr Dragana Bogavac, redovni profesor na Učiteljskom fakultetu u i Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Učestvuje  u realizaciji projekata: „Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja” (br. 179020), Učiteljski fakultet, Beograd. Bila je član: Radne grupe za izradu Opštih i posebnih standarda uslova za realizaciju posebnih i specijalizovanih programa u predškolskom vaspitanju i obrazovanju,  Radne grupe za pripremu dokumenta „Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ i Radne grupe za odobravanje stručnih skupova za stalno stručno usavršavanje i sticanje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika . Recezent je visokoškolskih ustanova i programa (Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta – Republika Srbija ), recenzent je za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici Srpskoj, Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske, kao i studijskih programa u ENIC/NARIC centru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Instruktor je u projektu Aktivno učenje/nastava (AUN). Uključena je u UNESKO program Posebne potrebe u učionici (Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, UNESCO i Save the children). Instruktor je i na projektu Nauka u prirodi (Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Fizički fakultet u Beogradu). Angažovana je i kao saradnik u L’ imagination centru za razvijanje kreativnih sposobnosti dece. Član je Balkanske asocijacije za pedagogiju i obrazovanje (BASOPED).