Pisanje naučnih radova

Početak obuke

17. jun 2024.

Broj časova

4 dana po 5 časova

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

Ukoliko želite da pišete i objavljujete naučne radove, počevši od konferencijskog rada, rada u časopisu, pa do master rada i doktorske disertacije, onda je ovaj kurs pravi izbor za vas. U toku ovog kursa, naučićete kako da odaberete odgovarajuću temu za vaš rad, na koji način da sprovedete naučno istraživanje, koja je razlika izmedju kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, kako da pišete formalnim stilom ne samo na srspkom, već i na engleskom ili španskom jeziku. Pored toga, naučićete kako da pretražujete relevantne naučne izvore i kako da prepoznate kvalitetne reference. Biće vam predstavljeni različiti stilovi citiranja u akademskoj zajednici, a po završetku kursa, savladaćete APA stil citiranja. Osim metodologije pisanja, na kursu ćemo se baviti i pitanjima kako da vaš rad bude objavljen, vidljiv, uticajan i citiran u široj zajednici. Krajnji ishod kursa je vaš originalni napisani naučno-istraživački tekst koji kasnije možete iskoristiti za pisanje naučnog rada, uz našu stručnu pomoć.

Ciljevi obuke

I dan: upoznavanje sa osnovnim terminima naučno-istraživačkog rada; elementi naučno-istraživačkog rada; formalni i neformalni stil; metodolija naučno-istraživačkog rada; kvalitativno i kvantitativno istraživanje
II dan: kreiranje instrumenata za kvalitativno i kvantitativno istrazivanje (Google upitnik, intervju, fokus grupa, case study)
III dan: stilovi citiranja: MLA, APA, Chicago
IV dan: odabir adekvatne teme i metodologije istraživanja; vidljivost i citiranost; kako pronaći i prepoznati kvalitetne reference

Realizacija obuke

Obuka pisanja naučnih radova je podeljena u četiri nastavna dana po pet časova, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

  • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
  • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.