PPM obuka

Početak obuke

Obuka je aktivna sve vreme

Broj časova

3 ili 4 meseca

Cena obuke

290 EUR + PDV

Opis obuke

Podržavajući praksu celoživotnog učenja i kontinuiranog usavršavanja nastavnih radnika, Univerzitet Singidunum, Centar Win, u paletu svojih aktivnosti, uključio je i PPM – psihološko-pedagoško metodičku obuku.

Ciljevi obuke

Obuka je namenjena svim nastavnicima koji svojim inicijalnim obrazovanjem ispunjavaju uslove za rad u školi, ali kojima nedostaju segmenti iz PPM grupe predmeta. Ona polaznicima omogućava sticanje neophodnih 30+6 ECTS kredita iz navedene grupe predmeta – koji, u isto vreme, uključuju i metodičku praksu (hospitovanje).

Realizacija obuke

PPM Obuka se realizuje kontaktno/konsultativno, ali i kroz upotrebu online platformi, koje će vam omogućiti pristup potrebnim nastavnim sadržajima gde god da se nalazite i u svakom trenutku.

U zavisnosti od toga da li nastavnik već poseduje iskustvo rada u nastavi ili ne – vreme trajanja je 3 ili 4 meseca.

U slučaju da imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati putem mejla ppm@centerwin.com ili na broj telefona 065/3093-270

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.