Pogonsko knjigovodstvo

Početak obuke

17. jun 2024.

Broj časova

3 dana po 6 časova

Cena obuke

160 EUR + PDV

Opis obuke

Obuka je namenjena računovođama koji vode poslovne knjige firmama koje se bave proizvodnjom, uključujući i građevinarstvo i poljoprivredu. U okviru vebinara obrađuje se računovodstveni i poreski aspekt obračuna proizvodnje (obračuna troškova i učinaka i obračuna prihoda).

Realizacija obuke

Obuka traje 3 dana, po 6 časova (blokovi su po 2 časa sa pauzama od 20 minuta; svakog dana po jedan poreski blok).

Obezbeđen je materijal u elektronskom obliku.

Predmeti obuke

  • Zakonska, podzakonska i profesionalna regulativa koja reguliše obračun troškova i učinaka
  • Poreski propisi koji regulišu obračun troškova, prometa i prihoda po osnovu nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
  • Računi klase 9 – obaveznost korišćenja i namena pojedinih računa
  • Vrednovanje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda (bilansna cena koštanja, neto prodajna cena)
  • Faze obračuna troškova i učinaka, sa prikazom knjiženja u klasi 9
  • Kalkulacije cena koštanja
  • Obračun proizvodnje i priznavanje prihoda u građevinarstvu
  • Obračun proizvodnje i priznavanje prihoda u poljoprivredi
  • Knjiženje rashodovanja, manjka i obezvređenja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.