Microsoft 365 Messaging

Početak obuke

USKORO!

Broj časova

6 dana po 4 časa

Cena obuke

800 EUR + PDV

Opis obuke

Ova obuka uključuje ključne elemente Microsoft 365 administracije za razmenu poruka, uključujući transport poruka i tok pošte, bezbednost poruka, usklađenost, infrastrukturu za razmenu poruka i hibridnu razmenu poruka. Svi polaznici će imati mogućnost polaganja Microsoft 365 Messaging MS-203 sertifikata uz dodatno plaćanje. Obuka je dizajnirana za IT profesionalce koji primenjuju i upravljaju infrastrukturom za razmenu poruka za Microsoft 365 u svojoj organizaciji.
Polaznici bi trebali da su upoznati sa osnovnim računarskim konceptima i terminologijom.

Realizacija obuke

Obuka Microsoft 365 Messaging je podeljena u šest nastavnih dana po četiri časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

  • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
  • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

  • Upravljanje tokovima pošte i rešavanje problema
  • Upravljanje higijenom poruka
  • Upravljanje organizacionim podešavanjima

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.