Poslovni engleski jezik

Početak obuke

19. septembar 2023. godine

Broj časova

12 nedelja, 2x2 časa nedeljno (46 časova)

Cena obuke

460 EUR + PDV

Opis obuke

Obuka je osmišljena i prilagođena brzom sticanju i razvijanju veština poslovne komunikacije na engleskom jeziku. Stalna komunikacija na engleskom jeziku na časovima omogućava lakše usvajanje termina koji se koriste u poslovnoj komunikaciji, a sve to vodi boljem pozicioniranju na zahtevnom tržištu rada. Na obuci se obrađuju teme koje su trenutno aktuelne u poslovnom okruženju (Management; Operations; Sales, Marketing and Finance; Entrepreneurship; HRM), a fokus je na poslovnoj korespondenciji, kako usmenoj, tako i pisanoj. 

Da bi polaznici mogli da prate obuku, neophodno je da imaju nivo B2 ili mininum B1. 

Ciljevi obuke

Po uspešno završenoj obuci se od polaznika očekuje da sa lakoćom ispunjavaju svakodnevne obaveze u svom poslovnom okruženju koje uključuju komunikaciju sa kolegama i klijentima, istraživanje tržišta, pripremanje i učešće na poslovnim seminarima, konferencijama i sajmovima, prepisku sa klijentima i ostalo.

I Management  

 1. Leaders / Managers (+ Organization culture, structure and change)
 2. Work and motivation
 3. CRM
 4. Business communication (Letter and report writing)

Ukupno – 10 časova

II Operations

 1. Production
 2. Logistics (including planning)
 3. Quality

Ukupno – 8 časova

III Sales, marketing and finance

 1. Sales and products
 2. Marketing and advertising
 3. Finance (Financial industry – general intro; Financial markets – participant and types; Basic products of financial markets: Loans and credits)

Ukupno – 10 časova

IV Entrepreneurship

 1. Starting a business
 2. Financing a start – up and expanding abroad
 3. Presenting your business idea

Ukupno – 8 časova

V HRM

 1. Recruitment and selection (including CV, cover letter)
 2. Training and development
 3. Employee relations and CSR

Ukupno – 10 časova

Realizacija obuke

Kroz obilje praktičnih primera, stvarnih dokumenata – a pod vođstvom univerzitetskih nastavnika, obuka nastoji da zadovolji sve aktuelne potrebe struke i ide u korak sa vremenom.

Vreme trajanja obuke je 12 nedelja, 46 školskih časova.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.