Profil instruktora: Jelena Nikolić

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  jnikolic@centerwin.com

Pozicija:  Profesor engleskog jezika na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Jelena Nikolić je nakon završetka Filološke gimnazije diplomirala na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu 1998.godine i stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti, master nivo.

Od 2016.godine radi na Univerzitetu Singidunum kao profesor engleskog jezika. Angažovana je na predmetima Engleski jezik 1, 2, 3 i 4 na različitim fakultetima (Poslovni fakultet, Fakultet za turistički I hotelijerski menadžment, Fakultet za informatiku I računarstvo), predaje Deskriptivnu gramatiku na Anglistici i deo je Centra za strane jezike Univerziteta Singidunum. 

Stekla je dugogodišnje iskustvo na Institutu za strane jezike, gde je od 2001.godine radila kao profesor engleskog jezika sa polaznicima različitog uzrasta i različitog nivoa znanja. Učestvovala je u pripremi polaznika za polaganje Cambridge English First (FCE) i Advanced (CAE). U toku svog rada na Institutu za strane jezike bavila se planiranjem i izvođenjem nastave, izradom nastavnih I takmičarskih testova i ispitnih pitanja za sve nivoe, odabirom novog audio-vizuelnog materijala, korišćenjem savremenih nastavnih sredstava i metoda I supervizijom I monitoringom mlađih profesora. Usavršavala se I pohađala mnogobrojne seminare.

Pre toga je radila na Vojnoj akademiji kao profesor i u JAT-u kao prevodilac.