Microsoft Word
- osnovni nivo -

Microsoft Word predstavlja jedan od najpopularnijih softvera na svetu.

 

Početak obuke

12. jun 2024.

Broj časova

5 dana po 2 časa

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

Početna obuka korišćenja Microsoft Word-a namenjen je onima bez prethodnog znanja rada u programima za uređivanje dokumenata koji žele da nauče osnove korišćenja programa Word.
Osnovni cilj obuke je da se polaznici koji nemaju iskustva u radu sa programima za uređivanje dokumenata informišu o načinu rada u programu Word, sa načinima unosa podataka, formatiranjem, uređivanjem, marginama, numerisanjem stranica i čuvanjem dokumenata.

Ciljevi obuke

 • Da se polaznici upoznaju sa radnim okruženjem programa
 • Da se upoznaju sa kreiranjem novih dokumenata
 • Da se polaznici upoznaju sa kreiranjem, otvaranjem i štampanjem dokumenata
 • Upoznavanje sa uređivanjem i formatiranjem teksta
 • Upoznavanje sa menjanjem izgleda stranice, pozadine i okvira
 • Upoznavanje sa zaglavljem i podnožjem
 • Upoznavanje sa tabelama i izmena istih
 • Upoznavanje sa dodavanjem slika i clip art-a
 • Upoznavanje sa slanjem mejlova putem Microsoft Word softvera
 • Upoznavanje sa deljenjem dokumenata

Realizacija obuke

Obuka Word je podeljena u pet nastavnih dana po dva časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

 • Upoznavanje radnog prozora i navigacije
 • Rad sa tekstom
 • Formatiranje dokumenata
 • Rad sa tekstualnim objektima
 • Rad sa referencama
 • Rad sa ilustracijama
 • Rad sa specijalizovanim dokumentima
 • Kolaboracija sa drugim autorima
 • Veb stranice

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.