Microsoft PowerPoint
- osnovni nivo -

Microsoft PowerPoint predstavlja jedan od najpopularnijih softvera na svetu.

 

Početak obuke

03. jun 2024.

Broj časova

5 dana po 2 časa

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

Početna obuka korišćenja Microsoft PowerPoint namenjen je onima bez prethodnog znanja rada u programima za kreiranje prezentacija koji žele da nauče osnove korišćenja programa PowerPoint.
Osnovni cilj obuke je da se polaznici koji nemaju iskustva u radu sa programima za kreiranje prezentacija informišu o načinu rada u programu PowerPoint, sa načinima kreiranja novih slajdova, formatiranjem, uređivanjem, marginama, numerisanjem slajdova i čuvanjem dokumenata.

Ciljevi obuke

 • Da se polaznici upoznaju sa radnim okruženjem programa
 • Da se upoznaju sa kreiranjem novih prezentacija
 • Da se polaznici upoznaju sa kreiranjem, otvaranjem i štampanjem prezentacija
 • Upoznavanje sa uređivanjem i formatiranjem prezentacija
 • Upoznavanje sa menjanjem izgleda stranice, pozadine i okvira slajdova
 • Upoznavanje sa dodavanjem novih elemenata unutar prezentacije
 • Upoznavanje sa načinom prikaza kreirane prezentacije

Realizacija obuke

Obuka PowerPoint osnovni nivo je podeljena u pet nastavnih dana po dva časa, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad
 • Praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača

Predmeti obuke

 • Upoznavanje radnog prozora i navigacije
 • Rad sa slajdovima
 • Formatiranje slajdova i sadržaja
 • Rad sa objektima
 • Rad sa ilustracijama
 • Rad sa specijalizovanim dokumentima
 • Kolaboracija sa drugim autorima
 • Rad sa prikazom kreirane prezentacije

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.