Profil instruktora: Vladimir Novaković

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  vnovakovic@centerwin.com

Pozicija:  Profesor engleskog jezika, Stalni sudski tumač

Biografija predavača

Vladimir Novaković, po zanimanju profesor engleskog jezika i književnosti, vlasnik je agencije za prevođenje i stalni sudski tumač za engleski jezik od 2012. godine. Diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a nakon diplomiranja iskustvo profesora i prevodioca stiče dugogodišnjim radom u nastavi jezika i različitim oblicima prevođenja, uključujući i usavršavanje u domenu simultanog i konsekutivnog prevođenja.

Učestvovao na brojnim prevodilačkim angažmanima simultanog i konsekutivnog tipa, od kojih su neki: takmičenje Evrovizije u Srbiji 2008, kao prevodilac i koordinator, prevodilac za Ukisar (Britanski spasilački tim) u BiH tokom poplava 2014, stalni prevodilac za Ujedinjene nacije i njihov razvojni program za severoistočnu Bosnu.