Stručna usavršavanja u sportu
- III nivo - trener -

Datum

08. jun 2024.

Broj časova

360 časova

Cena seminara

400 EUR

UNIVERZITET SINGIDUNUM

FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU I MENADŽMENT U SPORTU
(rešenje br. 000218122 2024)

Na osnovu člana članova 34. i 35. Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Sl. glasnik RS“, broj 60/20) i rešenja Ministarstva sporta Republike Srbije br. 000218122 2024, Univerzitet Singidunum, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, raspisuje:
 
K O N K U R S 
 
Za upis polaznika Programa 3. nivoa za stručnog osposobljavanja u obimu 360 časova, za sledeća zvanja :
 
I) TRENER U SPORTU:
• Sportski operativni trener (različite grane sporta),
• Sportski operativni kondicioni trener (različite grane sporta)*;
 
II) INSTRUKTOR U SPORTU: 
• Sportski instruktor (različite grane sporta);
 
III) ORGANIZATOR REKREACIJE U SPORTU:
• Sportsko rekreativni voditelj (personalni i grupni fitnes).
 
Treći nivo stručnog osposobljavanja traje 360 sati obuke (teorijske i praktične), a uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno završeno najmanje srednje obrazovanje ili završen odgovarajući drugi nivo stručnog osposobljavanja (* za zvanje Operativni kondicioni trener uslov je prethodno stečeno zvanje Sportski operativni trener);
Prijavljivanje kandidata vršiće se putem e-mail adrese smarkovic@singidunum.ac.rs u periodu od 21.05.2024. do 03.06.2024. Prilikom prijave popuniti Prijavni list (možete skinuti ovde). 
Upis kandidata vršiće se u prostorijama Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, Beograd u periodu 04.06.2024.-07.06.2024. od 10:00-18:00. 
 
Dokumentacija potrebna za upis:
1. Prijavni list – skenirani prijavni list se dostavlja prilikom prijave;
2. Lekarsko uverenje: dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za bavljanje stručnim radom u određenoj grani sporta (uverenje ne sme biti starije od mesec dana);
3. Kopija diplome o završenom prethodnom obrazovanju (minimum završeno srednje obrazovanje; original na uvid)
4. Kopija Uverenja o prethodno završenom stepenu stručnog osposobljavanja ukoliko postoji (neophodno za zvanje Operativni kondicioni trener; original na uvid)
5. Elektronski očitana lična karta ili Izvod iz matične knjige rođenih; 
6. Potvrda o prethodnom bavljenju sportom (od kluba ili saveza);
 
Planirani početak nastave je 08.06.2024. Nastava će se održati u dva bloka. Prvi blok (opšti deo) održaće se u periodu 08.06.2024.-19.07.2024. Drugi blok nastave (specifični deo) održaće se u 01.09.2024.-31.10.2024. Teorijska nastava održavaće se užvo u prostorijama Univerziteta Singidunum ili online platforme za koju će Univerzitet obezbediti pristup. Praktična nastava će se obavljati u dogovoru sa nadležnim granskim savezom.
Cena Programa iznosi 400 eura u dinarskoj protiv vrednosti (svi potrebni materijali uračunati u cenu). Uplata se vrši u tri rate (instrukcije ua plaćanje ćete dobiti nakon verifikacije prijave). Prva rata (50%) uplaćuje se prilikom predaje dokumentacije, druga rata (25%) nakon završetka Opšteg dela nastave, a treća rata do okončanja Programa.
 
Dopunske informacije mogu se dobiti putem telefona: 064/328-88-28 ili putem e-mail adrese smarkovic@singidunum.ac.rs, prof. dr Srđan Marković – Rukovodilac stručnog osposobljavanja,  svakog radnog dana, u periodu od 14:00-18:00.