Stručna usavršavanja u sportu
- III nivo - menadžer -

Datum

08. jun 2024.

Broj časova

360 časova

Cena seminara

350 EUR

UNIVERZITET SINGIDUNUM
FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU I MENADŽMENT U SPORTU
(rešenje br. 000218122 2024)

 

Na osnovu člana članova 34. i 35. Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Sl. glasnik RS“, broj 60/20) i rešenja Ministarstva sporta Republike Srbije br. 000218122 2024, Univerzitet Singidunum, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, raspisuje:

K O N K U R S


za upis polaznika Programa 3. nivoa stručnog osposobljavanja u obimu 360 časova, za sledeća zvanja :

I) MENADŽER U SPORTU:
• Operativni sportski menadžer;

II) ORGANIZATOR SPORTSKOG POSLOVANJA:
• Organizator poslovanja organizacija u oblasti sporta,
• Organizator bezbednosti u sportu.

Treći nivo stručnog osposobljavanja traje 360 sati obuke, a uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno završeno najmanje srednje obrazovanje ili završen odgovarajući II nivo stručnog osposobljavanja.
Prijavljivanje kandidata vršiće se putem e-mail adrese smarkovic@singidunum.ac.rs u periodu od 21.05.2024. do 03.06.2024. Prilikom prijave popuniti Prijavni list (možete skinuti ovde).

Upis kandidata vršiće se u prostorijama Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, Beograd u periodu 04.06.2024.-07.06.2024. od 10:00-18:00.

Dokumentacija potrebna za upis:

1. Prijavni list – skenirani prijavni list se dostavlja prilikom prijave;
2. Lekarsko uverenje: dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za bavljanje stručnim radom u određenoj grani sporta (uverenje ne sme biti starije od mesec dana);
3. Kopija diplome o završenom prethodnom obrazovanju (minimum završeno srednje obrazovanje; original na uvid);
4. Kopija Uverenja o prethodno završenom stepenu stručnog osposobljavanja ukoliko postoji;
5. Elektronski očitana lična karta ili Izvod iz matične knjige rođenih;
6. Potvrda o prethodnom bavljenju sportom (od kluba ili saveza).

Planirani početak nastave je 08.06.2024. Nastava će se održati u dva bloka. Prvi blok održaće se u periodu 08.06.2024.-19.07.2024. Drugi blok nastave održaće se u 01.09.2024.-31.10.2024. Nastava će se održavati u prostorijama Univerziteta Singidunum.
Cena Programa iznosi 350 eura u dinarskoj protivrednosti (svi potrebni materijali uračunati u cenu). Uplata se vrši u tri rate (instrukcije ua plaćanje ćete dobiti nakon verifikacije prijave). Prva rata (50%) uplaćuje se prilikom predaje dokumentacije, druga rata (25%) nakon završetka Opšteg dela nastave, a treća rata do okončanja Programa.

Dopunske informacije mogu se dobiti putem telefona: 064/328-88-28 ili putem e-mail adrese smarkovic@singidunum.ac.rs, prof. dr Srđan Marković – Rukovodilac stručnog osposobljavanja, svakog radnog dana, u periodu od 14:00-18:00.