Profil instruktora: prof. dr Ružica Micić

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  rmicic@centerwin.com

Pozicija:  Redovni profesor na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Prof. dr Ružica Micić je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Prištini. Magistarsku I doktorsku tezu iz oblasti analitikičke hemije odbranila na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Nišu. Ima pedagoško iskustvo u realizaciji svih oblika nastave preko 25 godina. Bavi se naučnim radom iz oblasti primene savremenih metoda analitičke hemije, analitike životne sredine, analitike prehrambenih proizvoda. Učestvovala u realizaciji nacinalnih projekata posvećenih analitici metalnih jona životne sredine.