Profil instruktora: prof. dr Miroslav Popović

Kontakt podaci:

Email - Free multimedia icons  miroslav.popovic@centerwin.com

Pozicija:  Vanredni profesor na Univerzitetu Singidunum i rukovodilac studijskog programa Životna sredina i održivi razvoj

Biografija predavača

Prof. dr Miroslav Popović završio je studije hemije, zatim i fizike, na Univerzitetu u Beogradu, a potom doktorirao na UC Berkeley (CA, USA) u oblasti Materials Chemistry & Physics, gde je potom radio kao naučnik (project scientist) i predavač (lecturer). Od jeseni 2020 na Univerzitetu Singidunum, u svojstvu vanrednog profesora na nekoliko studijskih programa/departmana, a od 2021. rukovodilac studijskog programa Životna Sredina i Održivi Razvoj (ZSOR). Učestvovao u nekoliko istraživačkih i industrijskih projekata (kao član tima ili rukovodilac) u USA i u Srbiji, a karijeru ostvario i u privatnom sektoru kao konsultant u nekoliko kompanija. Svoje naučnositraživačke rezultate publikovao u brojnim istaknutim međunarodnim naučnim časopisima i kroz izlaganja na međunarodnim konferencijama.