Profil instruktora: Jasna Petrović

Kontakt podaci:

Pozicija:  Profesor jezika na Univerzitetu Singidunum

Biografija predavača

Jasna Petrović je završila Filološki fakultet u Beogradu, odsek Engleski jezik i književnost 2005. godine.  Zvanje mastera iz oblasti jezika književnosti i kulture stiče 2013. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Još 2004. godine počinje aktivno da se bavi pisanim prevođenjem, uglavnom prevodeći tekstove koji pokrivaju ekonmske i dnevno političke teme za širok spektar klijenata. Radila je za neke od najvećih marketinških i press clipping agencija, Pristop, McCann Ericsson, Real Time Clipping. Završila je školu simultanog i konsekutvnog prevođenja u trajanju od 5 meseci kao i kurseve pisanog prevođenja i sudskog tumačenja 2017. odnosno kurs književnog prevođenja 2019. godine. 2005. godine počinje da radi kao nastavnik jezika u školi stranih jezika, a od 2010. je član kolektiva Univerziteta Singidunum. Učesnik je radionica i kurseva za nastavnike  u zemlji i inostranstvu – Teacher refresher course, London, 2015; Teacher Training Conference: ELT between the Past and Future, Faculty of Political Sciences and Pearson Longman Central Europe, Belgrade, March 2015,Tim Bowen, Practical Activities for Motivating Learners- dealing with large classes, 2020. Član je udruženja nastavnika engleskog jezika ELTA.