Emocionalna i socijalna inteligencija

Početak obuke

04. mart 2023.

Broj časova

2 dana po 5 časova

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

Obuka Emocionalne i socijalne inteligencije namenjena je svima onima koji imaju problema sa emocionalnim reagovanjem, podnošenjem i obradom neprijatnih emocionalnih iskustava, preteranim razmišljanjem o sopstvenom ponašanju i načinu emocionalnog reagovanja u prošlosti ili zamišljanjem i pravljenjem najrazličitijih “šta ako….?” scenarija u budućnosti. Sve to može rezultirati smanjenjem različitih socijalnih veština, povlačenjem iz interpersonalnih odnosa, njihovim izbegavanjem ili iskustvom odbacivanja i našeg isključivanja od strane drugih ljudi.
Ukoliko Vas konstantno tište i muče određena neprijatna emocionalna stanja, ako ne možete da se pokrenete i ne vidite izlaz iz trenutne situacije, ukoliko preterano razmišljate o prošlosti ili budućnosti bez mogućnosti fokusiranja na sadašnji trenutak, najverovatnije se radi o nekoj potisnutoj emociji ili emocijama koje niste u stanju da na pravi način doživite, proradite a zatim i adekvatno manifestujete.
Ljudi se uglavnom žale na neprijatne emocije – ljutnju, tugu, razočaranost, bespomoćnost, ranjivost, najrazličitije vrste strahova i neprijatnosti koje im, u zavisnosti od intenziteta, manje ili više remete ili onemogućavaju svakodnevno funkcionisanje.
Na ovoj obuci ćemo naučiti da svaka od tih emocija ima svoju biološku opravdanost i način na koji ju je najbolje obraditi i rasteretiti sebe nepotrebnog tereta samoprebacivanja, okrivljavanja sebe, stalnih ruminacija (ponavljanog razmišljanja o istim situacijama) i nedostatka motivacije. Ukazaćemo kada pojedine emocije stvarno dobijaju patološki kvalitet, kako to prevenirati na najbolji način i istaći pravi put pronalaženja emocionalne ravnoteže, bez pritisaka i imperativa konstantne sreće, koji nas zapravo polako, ali sigurno uvodi u depresiju, a koji je u današnje vreme dosta prisutan i forsiran od strane pristalica  Nju Ejdža (New Age), čije se učenje, između ostalog, ogleda u različitim afirmacijama (“Ja sam voljeno biće”,  “Ja sam uvek srećan i kompletan”, “Šta god da pomislim to će se ostvariti, samo treba to istinski da želim i onda manifestujem”…) i čuvenim maksima; “Misli pozitivno”, “Kako zračiš, tako i privlačiš”…
Na osnovu adekvatnog prepoznavanja sopstvenih i tuđih emocija, situacija koje ih izazivaju i bude, bićemo u mogućnosti da ostvarujemo bolje, autentičnije i kvalitetnije odnose, prekinemo one odnose koji nas sputavaju u bilo kom smislu i onamogućavaju naš dalji razvoj ili čine nezadovoljnima u različitim aspektima sopstvenog života – porodičnog (sa partnerom, decom, roditeljima) i profesionalnog (sa kolegama, nadređenima, podređenima, poslovnim partnerima, klijentima i saradnicima). Takođe, naučićemo da prepoznajemo osnovne oblike socijalnog uticaja i grupnog pritiska, koji se svakodnevno vrše nad nama i da u skladu sa tim promenimo način sopstvenog ponašanja. Razumećemo moć različitih socijalnih situacija i razloge zbog kojih se često drugi ljudi ili mi sami na potpuno drugačiji način ponašamo kada smo sami, u paru, maloj grupi ili gomili.
 
Kome je namenjen
 
Svima onima koji žele da unaprede svoju emocionalnu i socijalnu inteligenciju, u smislu da adekvatno prepoznaju i bolje vladaju sopstvenim emocija i samim tim ostvaruju kvalitetnije, iskrenije i autentičnije socijalne odnose u različitim sferama funkcionisanja – deci, adolescentima, odraslim osobama, različitim timovima, osobama sa problemima u partnerskim odnosima, osobama sa problemima u porodičnim ili profesionalnim odnosima – sa kolegama, nadređenima i podređenima, nastavnicima u radu sa decom i njihovim roditeljima, psiholozima, pedagozima i drugim stručnim saradnicima u školama, ali i svima onima koji žele da povećaju nivo svoje emocionalne i socijalne inteligencije.

Ciljevi obuke

 • Upoznanje sa pojmom i osnovnim vrstama emocija, načinima njihovog manifestovanja, glavnim komponentama i izvorima emocinalnog iskustva
 • Upoznavanje sa osnovnim funkcijama emocija
 • Razumevanje značaja prijatnih i neprijatnih emocija
 • Razumevanje okolnosti u kojima emocije postaju problem (patološke)
 • Objašnjavanje načina na koje možemo povećati sopstvenu emocionalnu kompetentnost
 • Definisanje i određivanje emocionalne i socijalne inteligencije
 • Prepoznavanje različitih oblika socijalnog uticaja
 • Razumevanje značaja konformizma za ljude
 • Razumevanje značaja grupnog funkcionisanja i grupne zaslepljenosti
 • Pojašnjenje situacija difuzije odgovornosti
 • Objašnjavanje načina na koje možemo povećati sopstvenu socijalnu kompetentnost

Struktura obuke
 
 • Sistematična, kvalitetna i interaktivna predavanja, prezentacije i video snimci u kojima će učesnici na primerima i kroz diskusiju lakše moći da savladaju pojmove emocionalne i socijalne inteligencije, prepoznaju sopstveno i tuđe emocionalno stanje i ponašanja u skladu sa njim ili socijalnom situacijom, da otkriju njegove uzroke i da na taj način u budućnosti preveniraju negativne konsekvence i ostvare kvalitetnije interpersonalne odnose i emocionalni balans u sebi
 • Rad u malim grupama
 • Igranje uloga
 • Rad u parovima
 • Problem situacije
 • Individualne aktivnosti

Realizacija obuke

Obuka Emocionalne i socijalne inteligencije je podeljena u dva nastavna dana po pet časova, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Ovladavanje veštinama emocionalne i socijalne inteligencije uz pomoć predavača
 • Praćenje predavanja, vido snimaka i prezentacija i dobijanje praktičnih instrukcija za primenu naučenih veština u ličnom životu i različitim socijalnim situacijama

Predmeti obuke

 • Pojam i vrste emocija
 • Komponente emocionalnog iskustva
 • Izvori emocionalnog reagovanja
 • Osnovne funkcije emocija
 • Prijatne i neprijatne emocije
 • Kada emocije postaju patološke
 • Emocionalna i socijalna inteligencija
 • Socijalni uticaj
 • Grupna zaslepljenost
 • Konformizam
 • Difuzija odgovornosti

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.