Asertivni trening

Početak obuke

04. mart 2023.

Broj časova

2 dana po 5 časova

Cena obuke

150 EUR + PDV

Opis obuke

Asertivni trening namenjena je svima onima koji imaju problema u interpersonalnim odnosima i komunikaciji sa drugim ljudima.
Ukoliko se konstantno povlačite iz određenih situacija (reagujete defanzivno), ne uspevate na adekvatan način da iskažete sopstvene potrebe i zahteve, teško Vam pada da odbijete nečiju molbu, zahtev ili naredbu iako zapravo ne želite da je prihvatite (a za to imate svako pravo), pri tom Vam to izaziva veliku nelagodnost, osećanje krivice, inferiornosti ili narušavanje pozitivne slike o sebi.
Ukoliko često ulazite u konflikte i imate poteškoća da se suzdrže od eksplozivnog i agresivnog reagovanja u različitim profesionalnim i privatnim situacijama (sa partnerom, prijateljima, roditeljima, decom, kolegama, nadređenima, komšijama, poznanicima i sl.) ili ne uspevate da prepoznate različite oblike manipulacija, adekvatno se odbranite od različitih manipulativnih kritika, psiholoških igara u koje bivate uvučeni ili ih sami inicirate, a da toga zapravo niste svesni, ili ne uspevate da na pravi način iz njih izađete, asertivni trening je pravi izbor za Vas!
 
Kome je namenjen
 
Svima onima koji imaju poteškoća ili se, iz bilo kog razloga, osećaju nelagodno u interpersonalnim odnosima i komunikaciji, osobama koje često ulaze u konflikte ili se uvek povlače iz njih – adolescentima, odraslim osobama, osobama sa problemima u partnerskim odnosima, osobama sa problemima u porodičnim ili profesionalnim odnosima – sa kolegama, nadređenima i podređenima, nastavnicima u radu sa decom i njihovim roditeljima, psiholozima, pedagozima i drugim stručnim saradnicima u školama, ali i svima onima koji žele da povećaju nivo svoje samoefikasnosti u interpersonalnoj komunikaciji i osećanje samopouzdanja i samopoštovanja.

Ciljevi obuke

 • Upoznanje sa pojmom komunikacije, načinima njenog odvijanja, glavnim vrstama i najčešćim preprekama do kojih u njoj dolazi
 • Upoznavanje onovnih stilova njenog odvijanja: agresivnog, asertivnog i pasivnog (defanzivnog)
 • Upoznavanje sa pojmom i osnovnim vrstama asertivnosti i ovladavanje osnovnim tehnikama asertivnog ponašanja
 • Prepoznavanje agresivnog i pasivnog reagovanja u najrazličitijim interpersonalnim odnosima i njihovog zamenjivanja asertivnom komunikacijom i reagovanjem
 • Identifikovanje ključnih okidača za agresivno i defanzivno reagovanje u različitim interpersonalnim odnosima, kako bi se na blagovremen i prikladan način ovladalo različitim oblicima asertivnosti
 • Prepoznavanje različitih psiholoških igri u koje svakodnevno bivamo više puta uključeni i ovladavanjem veština uspešnog izlaženja iz njih ili odbijanja učestvovanja u njima u startu
 • Učenje prepoznavanja i adekvatnog odgovora na manipulativnu kritiku
 • Učenje odbijanja tuđih, za nas neprihvatljiv zahteva i molbi, bez osećanja krivice i griže savesti
 • Učenje da na socijalno prihvatljiv i asertivan način izrazimo sopstveni stav, mišljenje, potrebu, emociju, zahtev prema drugoj osobi, pri tom ne remeteći njena asertivna prava
 • Upoznavanje sa osnovnim asertivnim pravima
 
Struktura obuke
 
 • Sistematična, kvalitetna i interaktivna predavanja i prezentacije u kojima će učesnici na primerima i kroz diskusiju lakše moći da savladaju pojmove asertivnosti i komunikacije, prepoznaju sopstveno i tuđe agresivnog, asertivnog i defanzivnog ponašanja i na njega adekvatno odgovore
 • Rad u malim grupama
 • Igranje uloga
 • Rad u parovima
 • Problem situacije
 • Individualne aktivnosti

Realizacija obuke

Asertivni trening je podeljen u dva nastavna dana po pet časova, tokom kojih polaznici prolaze po dva bloka svakog dana:

 • Ovladavanje veštinama asertivnosti i asertivne komunikacije uz pomoć predavača
 • Praćenje predavanja i prezentacija i dobijanje praktičnih instrukcija za primenu naučenih veština u različitim socijalnim situacijama

Predmeti obuke

 • Pojam komunikacije, način njenog odvijanja, glavne vrste i najčešće prepreke do kojih u njoj dolazi
 • Osnovni stilovi komuniciranja: agresivni, asertivni i pasivni (defanzivni)
 • Asertivnost – osnovne vrste i tehnike primene
 • Psihološke igre
 • Različiti vidovi manipulacije u interpersonalnoj komunikaciji
 • Različite vrste konflikata i mogući načini reagovanja na njih
 • Prepoznavanje dominantnog stila reagovanja i njegovih alternativa u različitim interpersonalnim odnosima i situacijama
 • Osnovna asertivna prava

Mogućnost polaganja sertifikata u zvaničnoj PearsonVUE akademiji.

Svi studenti Univerziteta Singidunum ostvaruju pravo od 10% na obuku.

Svi polaznici koji obuku slušaju u prostorijama Centra Win imaju obezbeđen parking.

Za obuke koje traju duže od 6 sati u toku jednog dana, organizovani su kafe pauza i ručak.

Plaćanje po fakturi. Sve instrukcije o uplati polaznici dobijaju prilikom prijave na obuke.

Pitanja

Kontaktirajte nas. Naš tim Vam stoji na raspolaganju.